Strajk 26 marca 2013

19 marca w Kompanii Węglowej Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w Kompanii Węglowej mając na uwadze wyniki referendum przeprowadzonego w dniach 10 – 17 stycznia 2013 roku postanowił przeprowadzić w Kompanii Węglowej w dniu 26 marca br. w godzinach 6.oo – 10.oo dwugodzinny strajk solidarnościowy w celu poparcia żądań pracowników nie mających prawa do strajku, zgłoszonych w sporze zbiorowym prowadzonym z pracodawcą przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność" Pracowników Sądownictwa z siedzibą w Katowicach. W związku z powyższym Komitet wystosował stosowne pismo do Zarządu Kompanii Węglowej S.A. oraz komunikat dla pracowników Kompanii. Akcja strajkowa w tym dniu obejmie cały Śląsk, nie tylko górnictwo.
Stosowny komunikat w tym temacie wydało również Forum Związków Zawodowych.

Pismo do Zarządu Kompanii Węglowej

Komunikat dla pracowników Kompanii Węglowej S.A.

Komunikat Forum Związków Zawodowych