Bat na pracowników

Bat na pracowników !

Firmy wiążą zatrudnionych już nie tylko wekslami, lecz także oświadczeniami zezwalającymi na zajęcie majątku. Coraz częściej stosowane jest grożenie pracownikom licytacją – pisze „Dziennik Gazeta Prawna". W ten sposób wielu pracodawców zabezpiecza się na wypadek utraty zysków, klientów czy danych firmy- czytamy w gazecie.
To nie wszystkie „chwyty" stosowane przez pracodawców. Wiemy, że nadużywane są między innymi weksle i inne instytucje prawa cywilnego w stosunku do pracownika. Pracownicy stawiani są często pod przysłowiowym murem i w obawie przed utratą pracy podpisują różnego rodzaju oświadczenia nie zdając sobie sprawę z konsekwencji. Pracownik, który podpisze oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji musi liczyć się z szybkim i skutecznym ściągnięciem pieniędzy z jego majątku. Procedura nadania klauzuli wykonalności takiemu tytułowi egzekucyjnemu trwa w sądzie kilku dni. Później komornik może ściągnąć pieniądze na rzecz pracodawcy. Takie praktyki mogą budzić podejrzenia o mobbing wobec pracownika. Wielu specjalistów prawa pracy uważa, że stosowanie w stosunku pracy art. 777 k.p.c. jest nieuczciwe według związków. Według nich kwestie odpowiedzialności materialnej między zatrudnionym a pracodawcą powinny być rozstrzygane na podstawie Kodeksu Pracy. Powyższy proceder winien być jak najszybciej uregulowany przepisami prawa.
Jak zapewnia Julia Pitera z Platformy Obywatelskiej projekt ustawy zakazujący takich praktyk jest już gotowy. Opiniowany jest obecnie przez resort pracy. Podkreśla one jednocześnie, że projekt ma poparcie innych klubów parlamentarnych i wszystko wskazuje na to, że nieuczciwi pracodawcy stracą narzędzie nękania pracowników.

Oprac. AW