Czy Rząd spełni żądania związków?

Czy Rząd spełni żądania związków ?

Jeszcze tylko 2 tygodnie centrale związkowe czekają na odpowiedź strony rządowej w sprawie postulatów strajkowych postawionych 26 marca 2013 r.
Pierwsze sygnały o realizacji i próbach Rządu znalezienia kompromisu są już widoczne, choć nie do końca zadawalające. Możliwa będzie pomoc - wsparcie firm w których produkcja spadła o 15 %, a nie o 20 %, jak przewidywano. Kwestią sporną jest jeszcze przeforsowanie zapisu by środki na pomoc były przyznawane automatycznie wszystkim chętnym. Stosowanie umów „śmieciowych" oraz ich nadużywanie ma być wyeliminowane poprzez wprowadzenie przygotowywanej ustawy. Proponowana przez Rząd możliwość odprowadzania składki tylko od najniższej umowy „śmieciowej" to za mało. Związki proponują wprowadzenie oskładkowania różnego rodzaju umów. Związkowcy chcą większej kontroli PIP, by mogła ona stwierdzić, czy pracownik jest faktycznie zatrudniony na etacie. Rekompensata dla firm energetycznych i przemysłu ciężkiego, które mogą zostać dotknięte skutkami pakietu klimatycznego również ma być uregulowana przygotowywaną ustawą.
Opracowane są również założenia do zmian dotyczących NFZ. Nie widać natomiast zielonego światła w kwestii wprowadzenia bezterminowych emerytur pomostowych oraz wstrzymania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
Strona związkowa zdaje sobie sprawę, że realizacja wszystkich postulatów jest niemożliwa ale oczekuje i domaga się opracowania i wdrożenia konkretnych systemowych rozwiązań. Czas nieubłaganie biegnie. Czy 17 kwietnia 2013 r. wybije godzina „O" i dojdzie do fali nowych protestów już większych, na skalę całego kraju ?

Oprac. AW