Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza

Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza.

Wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo w swoim wywiadzie w Trybunie Górniczej z dnia 18.04.2013 r. nie pozostawia złudzeń co do możliwości utrzymania kopalń , które trwale przynoszą straty gdyż jest to jeden z elementów generujących koszty w spółkach (KW S.A. i KHW). Nierentowne kopalnie zawyżają cenę węgla ze spółek i stąd jest on mało atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Przekonuje, że na dzisiaj trzeba dopasować produkcję do poziomu sprzedaży. Szansą dla spółek, które mają dzisiaj problemy ze sprzedażą węgla jest ich szybkie sprywatyzowanie. Najpierw jednak należy zrobić wszystko by zalegający na zwałach węgiel sprzedać jeśli nie z zyskiem to przynajmniej po kosztach. Zapewnia, że wszystkie związki rozumieją trudną sytuację produkcyjno – finansową i wierzy, że wspólne podejmowane niepopularne decyzje pozwolą na poprawę kondycji węgla kamiennego. Na przykładzie i doświadczeniu z przeprowadzonej prywatyzacji i reorganizacji w JSW powinniśmy doprowadzić do zmian w zarzadzaniu KW S.A. i KHW. W innym przypadku węgiel brunatny systematycznie wypierać będzie węgiel kamienny.
A tak na marginesie to ciekawe na kiedy Pan wiceminister T. Tomczykiewicz przewiduje spotkanie ze związkami i o jakie trudne decyzje mu chodzi ?
A.W.