Spotkanie w OUG Gliwice

Spotkanie w OUG Gliwice.

W dniu 24 maja 2013 roku odbyło się ,cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z członkami Sekcji Węgla Kamiennego PZZ „KADRA", których zakłady podlegają jego jurysdykcji.
Podczas narady omówiono następujące tematy:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG Gliwice oraz w firmach świadczących usługi dla tych zakładów. Zwrócono uwagę na fakt, że do 24 maja w górnictwie węgla kamiennego zdarzyło się 8 wypadków śmiertelnych z tego niestety 5 wypadków śmiertelnych w zakładach górniczych które podlegają kontroli przez OUG Gliwice. Obecny na spotkaniu dyrektor OUG Gliwice Roman Sus zwrócił uwagę na to „że wykon za wszelką cenę" jest nie do przyjęcia w dzisiejszych czasach ,bo za każdym takim zdarzeniem kryje się dramat rodziny poszkodowanego, jak również osób związanych z tym wypadkiem.
-wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników(tzw. czynnik ludzki) powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny
-wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG Gliwice w 2012 roku i 4 miesiącach 2013 roku.
-przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń
-wnioski wynikające z zakończonych badan okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2013 roku.
W trakcie dyskusji jaka powstała po przedstawieniu w/w tematyki zwrócono uwagę ,że większość wypadków jest wynikiem błędów popełnianych przez ludzi, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska, dlatego nie wolno zaniechać szkoleń tematycznych dla wszystkich grup zawodowych pracujących w kopalniach jak i w firmach świadczących usługi dla tych zakładów.
Na zakończenie spotkania strony postanowiły kontynuować tą formę spotkań w 2013 roku.

DSCN0480

 

DSCN0482

 

DSCN0484