„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku.

PG „Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku.

Z udziałem ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce Jana Sechtera, wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, starosty bielskiego Andrzeja Płonki, burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta, wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego, prezesa WUG Piotra Litwy, byłego ministra i senatora Jerzego Markowskiego, prezesa PG Silesia Michala Heřmana, wiceprezesa Thomasa Lautscha , kierownika ruchu zakładu górniczego Bronisława Gaja oraz wielu inny zaproszonych gości we wtorek, 20 sierpnia, w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste oddanie do użytku w pełni zmodernizowanego szybu nr 2. Po modernizacji moc maszyny wyciągowej wynosi 2200 kW, a udźwig użyteczny 12 500 kg. Wydajność szybu to 10 125 ton na dobę. Cykl jednego skipu wynosi 80 sekund przy prędkości jazdy 12 m/s. Te parametry pozwolą osiągnąć roczną zdolność wydobywczą na poziomie 3 mln ton.
Modernizacja szybu oraz systemu wyciągowego była jedną z kluczowych inwestycji podjętych przez PG SILESIA od 2010 roku po przejęciu kopalni przez Energetický a Průmyslový Holding (EPH). Od momentu kupna kopalni właściciel PG SILESIA zainwestował w nią ponad 750 mln zł wprowadzając do niej światowe standardy bezpieczeństwa i operacji oraz zwiększając efektywność na coraz bardziej trudnym i konkurencyjnym rynku.
Jak informuje Tomasz Szpyrka – przewodniczący ZZ Kadra przy PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, a jednocześnie nadsztygar w oddziale szybowym kopalni, umowę na modernizację górniczego wyciągu szybowego szybu nr 2, który służy do wydobycia i jazdy ludzi podpisano 30 listopada 2011 roku. Zawarto ją z Konsorcjum Siemag Tecberg, Mostostal Będzin, ELROW, PPG „ROW-JAS". Przewidywała ona wykonanie dokumentacji projektowej, modernizację wyciągu szybowego oraz 10 – letni serwis powykonawczy. Ponadto do obowiązków wykonawcy należało uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń, opinii, dopuszczeń, a także nadzór autorski nad inwestycją. Prace projektowe Konsorcjum rozpoczęło w grudniu 2011 roku, a samą przebudowę szybu na początku lutego 2012 roku. Aż do zakończenia wydobycia ze ściany 160 szyb był w ruchu, dopiero od połowy czerwca bieżącego roku wyłączono go z użycia i pracę nabrały rozpędu. Wykonano następujące prace: wymieniono w 100 % zbrojenie szybu, maszynę wyciągową wraz z układem zasilania, sterowania i sygnalizacji, system odwadniania, rurociągi i kable, stację nawrotu liny wyrównawczej, przenośnik taśmowy, zbiorniki odmiarowe na poziomie IV, naczynie skipowe i liny, urządzenia hamujące w wolnych drogach przejazdu w wieży i rząpiu, koła linowe na wieży, wzmocniono wieżę szybową w związku ze zwiększonym obciążeniem ruchowym, wyremontowano i zabezpieczono antykorozyjnie konstrukcję wieży szybowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonano kompleksowa wymianę sygnalizacji szybowej i systemu ogrzewania szybu, ocieplono budynek maszyny wyciągowej i wymieniono stolarkę okienną, wymieniono na nową rozdzielnię 6 kV oraz transformatory przekształtników, dokonano także wymiany rozdzielni 500 V i 230/400 V w budynku maszyny wyciągowej.

PG SILESIA od momentu przejęcia przez EPH rozwija się zgodnie z założoną strategią, mającą na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa operacji. Te cele możemy osiągnąć jedynie wtedy, gdy wyposażymy pracowników w najbardziej nowoczesny sprzęt, technologie i procesy. Uruchomienie w pełni zmodernizowanego systemu wyciągowego zamyka pierwszy etap naszego programu inwestycyjnego, który jednak będzie kontynuowany w innych obszarach. W 2014 roku planujemy osiągnąć pełne moce wydobywcze – mówił Michal Heřman, Prezes PG SILESIA.
Prezes PG Silesia w swym wystąpieniu zwrócił się także do obecnych na uroczystości przewodniczących organizacji związkowych: - Chcę podkreślić, że jesteście współtwórcami sukcesu Silesii. To właśnie dzięki wielkiej determinacji związkowców udało się Silesii znaleźć inwestora w postaci czeskiego EPH i wyjść na prostą. Warto przypomnieć, że duży udział w tym przedsięwzięciu mieli członkowie ZZ Kadra.
Wiceprezes PG Silesia Thomas Lautsch podkreślił, że w górnictwie liczy się praca zespołowa.
- Chciałbym podziękować załodze PG Silesia - zaznaczył Thomas Lautsch. - Kopalnia jest niczym samochód, potrzebuje czterech kół. Pierwsze to produkcja, drugie rozwój, trzecie bezpieczeństwo, a czwarte ekologia. Inwestujemy też w technologie przyjazne środowisku, chodzi o unowocześnienie zakładu przeróbczego.
Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jan Sechter przypomniał, że „w samochodzie jest również piąte koło - zapasowe. - Tym kołem jest zdrowy rozsądek - mówił Jan Sechter. - Kopalnia Silesia jest przykładem innowacyjnej gospodarki. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy od początku ufali w powodzenie tego projektu. Mamy innowacyjne, nowoczesne przedsiębiorstwo.
Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk zaznaczył, że „rodzime górnictwo potrzebuje ucieczki do przodu."
- Jak tej ucieczki do przodu dokonać pokazuje przykład PG Silesia - mówił. - Sądzę, że pogodzimy tu interes gospodarczy regionu z interesem firmy. Chodzi o planowany przebieg drogi ekspresowej S1. Gratuluję, wiem, ile potrzeba wysiłku, by wyprowadzić przedsiębiorstwo na prostą - podkreślił Zygmunt Łukaszczyk.
Odczytano również list od wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który zaznaczył w nim, że widzi PG Silesia, jako firmę dobrze zorganizowaną i efektywnie zarządzaną.
Goście na własne oczy mogli zobaczyć nową maszynę wyciągową, stanowisko maszynisty, a nawet usiąść za sterami maszyny wyciągowej. Symbolicznego jej uruchomienia dokonał ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jan Sechter, a za sterami usiedli: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk i prezes PG Silesia Michal Heřman. Potem przyszedł czas na toast za pomyślną przyszłość czechowickiej kopalni.
Oprócz nowej maszyny wyciągowej podziwiano także oddaną do użytku w dniu 1 marca br. nową łaźnię dla pracowników PG Silesia.

DSCF8169

DSCF8175

DSCF8178

DSCF8181

DSCF8212

DSCF8260