Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku

Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej.

W poniedziałek 30 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. W trakcie obrad omówiono sytuację w Kompanii Węglowej. Członkowie Zarządu wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją jaka panuje w Kompanii Węglowej. Uznano, że odrzucenie przez Radę Nadzorczą Programu Dostosowawczego na lata 2013 - 2015, rosnąca z miesiąca na miesiąc strata netto, narastające problemy z płynnością finansową, a także brak polityki sprzedaży wynikiem czego jest 6 mln. ton węgla zalegającego na zwałach, jednoznacznie świadczą, że obecny Zarząd Kompanii Węglowej nie posiada jasno sprecyzowanej wizji zarządzania przedsiębiorstwem. Ostatnie decyzje Zarządu mówiące o obniżeniu wydobycia węgla o kolejne 2 mln. ton i poszerzeniu programu alokacji o inne kopalnie oraz oparcie wyjścia z zapaści na pozyskaniu środków finansowych na bieżącą działalność poprzez emisję obligacji a nie intensyfikację sprzedaży tylko to potwierdzają.
W trakcie dyskusji uznano, że związek powinien domagać się od Zarządu Kompanii Węglowej S.A. natychmiastowego wstrzymania alokacji pracowników z kopalń „Brzeszcze" i „Piekary" do innych jednostek organizacyjnych, przedstawienia szczegółowej analizy wpływu planowanej alokacji na kondycję kopalń, do których mieliby oni być przenoszeni oraz uzgodnienia kierunków, zasad i zakresu tej alokacji. Ponadto powinien domagać się zwołania w trybie pilnym spotkania, na którym Zarząd Kompanii przedstawi stronie społecznej kompleksowy, rzetelny i merytorycznie przygotowany program restrukturyzacji spółki, który powinien zawierać m.in. działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży oraz skutecznej kampanii marketingowej prowadzącej do poprawy strony przychodowej spółki oraz pozbycia się nadmiernego stanu zapasów zalegających na kopalnianych zwałowiskach. Dyskutowano także nad innymi działaniami, jakie związek może podjąć w przypadku zignorowania przez Zarząd powyższych żądań, które zawarto w piśmie kierowanym do koordynatora prac Zarządu – wiceprezesa Marka Uszko.
W dalszej części posiedzenia omówiono przebieg kontroli prowadzonej przez pracowników kompanii w temacie rozdysponowania funduszu socjalnego na kopalniach i zakładach spółki oraz omówiono tematykę poruszaną na cyklicznym spotkaniu przedstawicieli związku w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach.

DSCN0572

DSCN0573

DSCN0575

DSCN0576