Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej.

KOMUNIKAT

Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej.

W czwartek (3 października) w Kompanii Węglowej odbyło się kolejne w tym roku spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A, który zjawił się w komplecie. W trakcie spotkania omówiono trudną sytuację ekonomiczno-finansową spółki po ośmiu miesiącach tego roku podkreślając, że priorytetem działań Zarządu jest utrzymanie płynności finansowej spółki. Temu celowi ma służyć m.in. program emisji długoterminowych obligacji. Trwają rozmowy z z bankami w tym temacie. Według prezesa Nowaka odpowiadającego za finanse spółki obecne problemy finansowe są najtrudniejszymi w 10-cio letniej historii spółki. Ponadto członkowie zarządu poinformowali związkowców o pracach nad programem restrukturyzacji Kompanii Węglowej do 2015 roku. Restrukturyzacja odbywać się będzie w trzech obszarach:
1. płynność finansowa - utrzymanie i poprawa płynności finansowej spółki,
2. działalność podstawowa – restrukturyzacja produkcji (dostosowanie wielkości wydobycia, jakości, kosztów do rynku, zmniejszenie liczby ścian, zwiększenie zmianowości, wzrost wydajności), restrukturyzacja zatrudnienia (alokacja pracowników dołowych, zmniejszenie administracji – przenoszenie na stanowiska fizyczne lub wypowiadanie umów o pracę), restrukturyzacja płac (zamrożenie płac na okres min. 2 lat),
3. restrukturyzacja sprzedaży (agresywna polityka sprzedaży, marketing, zmniejszenie zwałów).
W dyskusji podkreślono również konieczność weryfikacji obowiązującej strategii spółki i potrzebę dostosowania jej do aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku węgla kamiennego.
Szkoda tylko, że na pytania zadawane przez stronę społeczną a dotyczące m.in. programu restrukturyzacji, polityki sprzedaży, alokacji załogi z kopalń, zagrożeń wypłat świadczeń pracowniczych, czy wznowienia Pakietu Dobrowolnych Odejść na powierzchni oraz przyszłości CUK nie udało się uzyskać żadnych konkretnych odpowiedzi ze strony Zarządu.
A.C.