Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego

Pismo - link