Sztab Protestacyjno-Strajkowy

Katowice 25.10.2013 r.

KOMUNIKAT

Wczoraj organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej zdecydowały o ogłoszeniu pogotowia strajkowego. Decyzje taką podjęto na wniosek trzech reprezentatywnych związków zawodowych w Kompanii Węglowej: Kadry, Solidarności i ZZG w Polsce. Jej powodem jest łamanie dotychczasowych porozumień i prowadzenie działań restrukturyzacyjnych bez konsultacji z reprezentantami załóg kopalń spółki oraz ignorowanie zasad dialogu społecznego i prowadzenie polityki faktów dokonanych.
Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji było to co wydarzyło się po spotkaniu związków z Radą Nadzorczą. Na spotkaniu tym Zarząd informował, że cały czas pracuje nad programem restrukturyzacyjnym i zapewniał, że ostateczny jego kształt będzie konsultowany z Radą Nadzorczą i związkami zawodowymi, a dopiero potem przystąpi do jego realizacji. Tymczasem w dwa dni później ten rzekomo jeszcze opracowywany program zaczął realizować. Na spotkaniu 21 października dyrektorzy kopalń otrzymali konkretne, co do ilości zadania ograniczenia zatrudnienia na powierzchni, a kierujący kopalniami określanymi jako planowane do łączenia otrzymali nowe schematy organizacyjne.
O ogłoszeniu pogotowia strajkowego i przyczynach tej decyzji poinformowaliśmy pisemnie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który jest odpowiedzialny za sektor górniczy. W piśmie domagamy się także pilnego spotkania w temacie przyszłości Kompanii Węglowej i całej branży górnictwa węgla kamiennego. (pismo dostarczono mailem)
Mając powyższe na uwadze pogotowie strajkowe powinno być ogłoszone także przez organizacje związkowe na kopalniach i zakładach. Proszę o aktywne włączenie się w te działania na swoich zakładach.

Grzegorz Herwy.

 

Pismo do Zarzadu KW S.A. pow. sztabu - link

Komunikat org. ZZ KW S.A. - link

Pismo do GSU - link