Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia.

Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia.

W czwartek 16 stycznia br. strona związkowa otrzymała projekt porozumienia, który miał uwzględniać tematy wypracowane w trakcie środowych negocjacji.

            Zarząd Związku, po zapoznaniu się z projektem porozumienia zobowiązał Przewodniczącego do nie podpisywania projektu w wersji przedstawionej przez Zarząd Kompanii.

Dlaczego?

-        związki zawodowe powołane są z mocy prawa do obrony praw i interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy. Stąd powinny wszelkimi dostępnymi środkami bronić praw pracowniczych, a nie je odbierać.

-        przedstawiony projekt nie był tożsamy z ustaleniami przyjętymi na środowym spotkaniu.

-        znalazły się w nim zapisy, które w środę nie były w ogóle dyskutowane, w tym:

- cały paragraf dotyczący wypłaty 14-tki za 2013 rok i lata następne,

- zamrożenie dodatków,

- odstąpienie od wyrównywania dysproporcji płacowych

- wyłączenie z gwarancji zatrudnienia pracowników administracji przechodzą

   cych do nowego pracodawcy w trybie art.231 Kodeksu pracy, co przy braku w

   nim zapisów o odstąpieniu od przekształceń własnościowych w CUK, ZRP,

   czy ZE może sugerować, że Zarząd takie przekształcenia przewiduje.

-        zabrakło kilku zapisów co do których w środę było przyzwolenie stron, w tym:

- alokacja załóg górniczych w sytuacjach nadzwyczajnych za zgodą związków zawodowych, a nie po konsultacjach,

- odstąpienie od likwidacji ZGRI.

-        Jedyną grupą pracowniczą ponoszącą z tytułu restrukturyzacji największe obniżenie wynagrodzeń jest administracja, powiększona sztucznie jednostronną decyzją Zarządu o część pracowników inżynieryjno-technicznych.

W trakcie popołudniowego spotkania z Zarządem Kompanii Przewodniczący Związku Zawodowego „Kadra” Mariusz Wakuła przedstawił Zarządowi Kompanii Węglowej, stanowisko związku, które wywołało konsternację na sali. Po krótkiej przerwie Wiceprezes Uszko poinformował stronę związkową, że z uwagi na brak możliwości podpisania porozumienia z wszystkimi organizacjami związkowymi Zarząd uznaje tryb konsultacji Projektu Restrukturyzacji Kompanii Węglowe na lata 2014 – 2020 za wyczerpany. W związku z powyższym Zarząd przystąpi do opracowania Programu Restrukturyzacji opartego na założeniach zawartych w projekcie, który 31 stycznia przedstawiony zostanie do akceptacji Radzie Nadzorczej. Nie wykluczył także pewnych korekt w dokumencie.

Nie jest więc prawdą, informacja głoszona przez niektóre media, wszysże to tylko Kadra nie podpisała Porozumienia. Inni go również nie podpisali. To tylko my mieliśmy odwagę powiedzieć głośno to, o czym inni mówili tylko w kuluarach.      

Wróciliśmy do punktu wyjścia. Odrzucony został projekt programu, który zdaniem wszystkich związków nadawał się do kosza, tylko nikt nie miał odwagi powiedzieć tego głośno. Może czas najwyższy by wykorzystać w walce o zachowanie praw pracowniczych narzędzia prawne wynikające z ustawy o związkach zawodowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Chyba że ogłoszenie pogotowia strajkowego i powołanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego to jedna wielka ściema.