Co z emeryturami górniczymi?

Co z emeryturami górniczymi?

Z takim pytaniem portal górniczy nettg.pl zwrócił się do Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że trwające dwa lata prace nad reformą zostały przerwane. Przyczynę takiego stanu rzeczy wyjaśnił rzecznik prasowy ministerstwa. Z wyjaśnienia wynika że,:
„W 2012 i 2013 roku m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwały prace związane z przygotowaniem projektu zmian w systemie emerytur górniczych. Aby przygotować właściwe rozwiązanie legislacyjne należało przeprowadzić szereg analiz i pozyskać opinie, na podstawie których należało określić kogo (jakiej grupy osób) mają dotyczyć zmiany.
Zgodnie z deklaracjami rządu, żadna z grup zawodów pracujących pod ziemią nie będzie objęta tą reformą. Aby tak się stało niezbędny jest precyzyjny spis zawodów górniczych, przygotowany i zaakceptowany przez partnerów społecznych.
W analizach należy uwzględnić stanowiska kilku resortów. Przygotowanie zmian wymaga m.in. precyzyjnego określenia stanowisk pracy oraz warunków pracy. Do przygotowania reformy niezbędne są także zmiany w rozporządzeniach kilku resortów związanych z rynkiem pracy i gospodarką.
W trakcie prac legislacyjnych konieczny jest również dialog z partnerami społecznymi. Niestety nie jest to możliwe, ponieważ od czerwca 2013 roku obrady Trójstronnej Komisji ds. Dialogu Społecznego zostały zawieszone po opuszczeniu Komisji przez stronę związkową.
W związku z powyższym, nie jest możliwe obecnie określenie, kiedy prace nad nowym projektem ustawy zostaną zakończone".
/Na podstawie informacji podanej przez nettg.pl/