Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

KOMUNIKAT

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. pomimo negatywnej opinii związków zawodowych przekazanej mu na spotkaniu w dniu 17 kwietnia br. nie wycofał się z zamiaru ogłoszenia przestoju ekonomicznego i jeszcze w tym samym dniu przyjął Uchwałę nr 306/2014 w sprawie przestoju ekonomicznego w jednostkach organizacyjnych KW S.A.
Wobec takiej arogancji względem strony społecznej w dniu dzisiejszym, tj. 22 kwietnia odbyło się posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Kompanii Węglowej S.A. W trakcie posiedzenia ustalono następujące działania:
1. w dniu 23 kwietnia (środa) na wszystkich zmianach w kopalniach zakładach Kompanii Węglowej S.A. przeprowadzone zostaną masówki informacyjne. Sztab proponuje, by na te masówki zaprosić przedstawicieli dyrekcji kopalń i zakładów,
2. 29 kwietnia (wtorek) o godzinie 10.oo pod budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się manifestacja związków zawodowych. Protestować będziemy przeciwko dotychczasowej polityce zarządzających spółkami węglowymi.
3. w przypadku braku reakcji rządu na związkowy wniosek o spotkanie, w związku z dramatyczną sytuacją sektora górniczego skierowany do premiera Donalda Tuska 19 maja br. (poniedziałek) w Warszawie pod gmachem Ministerstwa Gospodarki dojdzie do manifestacja górniczych związków zawodowych.
Czasu jest mało, dlatego już dzisiaj prosimy o poważne potraktowanie obydwu manifestacji i rozpoczęcie w swoich organizacjach przygotowań do ich przeprowadzenia. Chodzi tu o mobilizację swoich członków do wzięcia w nich udziału oraz przygotowanie odpowiednich materiałów, w tym flag i transparentów.
Przewodniczący organizacji „Kadra" proszeni są o podanie do dnia 25 kwietnia (telefonicznie lub mailowo) ilości osób, które wezmą udział w manifestacji pod Urzędem Wojewódzkim w dniu 29 kwietnia br.

Prezydium
ZZ „Kadra" KW S.A.