Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki.

Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki.

Po rozmowach z kandydatami, które odbyły się w dniach 25 i 26 kwietnia Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej w drodze uchwał wybrała nowy zarząd IX kadencji. Skład zarządu przedstawia się następująco:
- Prezes Zarządu – Mirosław Taras,
- Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiki i finansów – Władysław Kulczycki,
- Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży i marketingu – Michał Sobel,
- Wiceprezes Zarządu ds. produkcji – Marek Uszka,
- Wiceprezes Zarządu ds. pracy – Piotr Rykala,
- Wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji i rozwoju – Tomasz Jakubowski.
Uchwały wejdą w życie z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Kompanii Węglowej S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r. Decyzję o terminie zgromadzenia podejmie resort gospodarki.
Poniżej prezentujemy sylwetki członków nowego zarządu:
Mirosław Taras – urodził się w 1955 r. Studia ukończył w 1980 r. na Wydziale Górniczym w AGH w Krakowie. W 1996 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Od stycznia 2008 r. do września 2012 r. piastował funkcję prezesa LW „Bogdanka", z którą był związany od 1980 roku. Za jego kadencji kopalnia uruchomiła nowe pole wydobywcze Stefanów i zadebiutowała na giełdzie. W 2010 r. Bogdanka została sprywatyzowana, a 46,7 proc. akcji Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało Otwartym Funduszom Emerytalnym. Do konkursu startował jako Prezes Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jest kandydatem PO w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Władysław Kulczycki – w swojej karierze zawodowej związany jest z branżą finansową. Pracował m.in. dla BOŚ S.A., Invest-Banku, BGŻ. Był też doradcą prezydenta Warszawy i dyrektorem zarządzającym BGK.
Michał Sobel – przez lata związany był z Węglokoksem, spółką zajmującą się eksportem polskiego węgla. Do 2007 roku był jej prezesem, a wcześniej przez prawie 8 lat sprawował funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za sprawy handlowe.
Marek Uszko – z Kompanią Węglowa związany jest od lat. W latach 2003 – 2006 był wiceprezesem Kompanii Węglowej ds. zabezpieczenia produkcji. Funkcję tą pełni ponownie od roku 2008. Po rezygnacji Joanny Strzelec-Łobodzińskiej ze stanowiska prezesa zarządu Marek Uszko został koordynatorem prac zarządu Kompanii Węglowej.
Piotr Rykala – podobnie jak Marek Uszko związany z Kompanią Węglową od lat. W 2003 roku został dyrektorem biura, a następnie wiceprezesem Kompanii Węglowej. Wcześniej pracował w Rybnickiej Spółce Węglowej, jako zastępca prezesa zarządu. Od 2012 r. jest przewodniczącym Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
Tomasz Jakubowski – przez lata związany był z Grupą Famur, w której pracował od początku jej tworzenia, tj. od 2002 roku. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję prezesa zarządu Famur są, a wcześniej przez kilka lat kierował spółką Fazos SA.
Wybór Mirosława Tarasa na prezesa KW nie jest w górnictwie dla nikogo zaskoczeniem. W środowisku jest oceniany jako sprawny fachowiec. Wszyscy jednak zgodnie przyznają, że trudno będzie nadgonić stracony czas z powodu tak późnego wyboru zarządu oraz usprawiedliwić tą bierność. Zdaniem prof. Marka Szczepańskiego mówiąc o górnictwie trzeba zawsze mieć na uwadze na uwadze kwestie społeczne. Górnictwo w dalszym ciągu znaczący pracodawca. Stąd przeraza bierność rządu wobec sektora węglowego i dalsze dryfowanie górnictwa. W przypadku samej Kompanii Węglowej już dawno powinien zostać wybrany nowy zarząd, a niestety utrzymywano prowizorkę, gdzie na czele okrojonego zarządu stał koordynator jego prac.
Również strona związkowa przyjęła wybór nowego prezesa z nadzieją. I choć w historii nie zawsze mu było po drodze ze związkami, to wierzą, że znajdą z nim wspólny język. Ponadto związkowcy wyrażają nadzieję, że nowy prezes rozpocznie działania zmierzające do zwiększenia sfery przychodowej, a nie oszczędzania na pracowniku, bo nie tędy droga do poprawy sytuacji Kompanii.
/na podst. inf. prasowych A.C./