Górnicy manifestowali w Katowicach.

Górnicy manifestowali w Katowicach.

12 tysięcy górników ze wszystkich spółek górniczych funkcjonujących na Śląsku protestowało w Katowicach przeciwko nieudolnemu zarządzaniu sektorem i sprowadzaniu węgla z zagranicy, choć kopalniane zwały zapchane są polskim węglem.
Wśród protestujących liczną grupę stanowili członkowie PZZ KADRA, a wśród nich najliczniejszą jak zawsze była reprezentacja Kadry Kompanii Węglowej. Manifestację zorganizowały wszystkie centrale związkowe. Rozpoczęła się ona przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego. Do protestujących przemawiali kolejno liderzy związkowi, a wśród nich Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych KADRA – Dariusz Trzcionka. W swoim wystąpieniu wskazał on na brak dialogu społecznego, zaniedbania i brak koncepcji funkcjonowania całego sektora paliwowo-energetycznego, brak mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla z Rosji oraz na poważne zagrożenie utraty setek tysięcy miejsc pracy. Przypomniał, że zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowniczych, w tym miejsc pracy. Trzeba bronić miejsc pracy, bo rządowi trudno przychodzi tworzenie nowych.
W trakcie przemówień delegacja związkowców, a wśród nich wiceprzewodniczący PZZ KADRA Bogusław Studencki przekazali na ręce Wojewody Śląskiego – Piotra Litwy petycję skierowaną do rządu.
Związki domagają się w niej natychmiastowego wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, a w szczególności z Federacji Rosyjskiej oraz natychmiastowego przystąpienia rządu do negocjacji i uzgodnienia nowej strategii funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na kolejnych 15 – 20 lat, w tym tzw. ustawy górniczej. Ponadto związkowcy domagają się stworzenia długoterminowej strategii dla sektora paliwowo-energetycznego, która zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne oparte na węglu i wznowienia projektu dotyczącego tworzenia grup kapitałowych łączących spółki wydobywcze z energetyką.
W petycji czytamy m.in.:
Czy bezpieczeństwo energetyczne kraju oparte będzie na naszym narodowym skarbie – węglu, czy na nośnikach pochodzących z importu? Bez zdecydowanych działań i ochrony resortu dojdzie do niewyobrażalnego dramatu ludzkiego na Śląsku i likwidacji setki tysięcy miejsc pracy.
Po części oficjalnej pod Urzędem Wojewódzkim protestujący przeszli pod siedziby Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego i zakończyli swój protest pod halą Spodka.
A.C.

 DSCN0605

 

Galeria - link