Związkowcy rozmawiali z Premierem.

Związkowcy rozmawiali z Premierem.

Sytuacja w polskim górnictwie węgla kamiennego budzi coraz większy niepokój. W końcu dostrzegł to również rząd. W poniedziałek 5 maja do Katowic przybył Premier Donald Tusk by w Urzędzie Wojewódzkim rozmawiać z liderami górniczych central związkowych o sytuacji w branży. Spotkanie które rozpoczęło się o godz.19 trwało ponad 4 godziny.
Przybyli na spotkanie związkowcy wyrazili swoje obawy wobec rozmów z szefem rządu. Obawiano się, że może to być element gry przedwyborczej, w którą rząd będzie chciał wplątać związki zawodowe. Zastanawiano się także nad tym, co premier miał na myśli przyznając rację związkowcom w sporze o górnictwo, skoro dotychczas mówili to samo i tej racji im nie przyznawano. Z wszystkich tych obaw przebijała jednak nadzieja i optymizm, że tym razem będzie inaczej a tematem rozmów nie będą obietnice lecz konkrety.
Przybyły na spotkanie Premier powiedział, że jego wizyta na Śląsku ma kilka aspektów, a jednym z nich jest trudna sytuacja Kompanii Węglowej.
To właśnie Kompanii Węglowej, jej problemom i zasadom funkcjonowania poświęcona była pierwsza część spotkania. Strona związkowa wskazywała w niej na złe zarządzanie spółką i nieudolną politykę sprzedaży węgla. Negatywnie odniosła się także do nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Poruszono także temat „postojowego" i strat, a nie korzyści z tego wynikających dla Kompanii Węglowej. Strona związkowa pytała także premiera, czy osoby winne obecnej sytuacji poniosą jakiekolwiek konsekwencje. Ponadto zasugerowano, że obecnej dramatycznej sytuacji w spółce można było uniknąć już rok temu, kiedy to problemy Kompanii zostały przedstawione przedstawicielom rządu, w tym wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu.
Pytany po spotkaniu o sytuację w Kompanii Węglowej premier powiedział m.in.:
„Będziemy rozmawiali, później oczywiście z udziałem zarządu Kompanii Węglowej, o tym, co można doraźnie i szybko zrobić w Kompanii. Ale rozmawiamy także o strategii. Z całą pewnością będziemy robili wszystko, aby koszty społeczne naprawy sytuacji w Kompanii nie były duże. Musimy mieć w ręku uzgodniony ze stroną społeczną plan i wtedy będziemy mogli powiedzieć wszystkim zainteresowanym, na ile te zmiany będą bezpieczne dla wszystkich." Donald Tusk zaznaczył także, że nie jest to jeszcze moment, w którym „można się uspokajać".
W drugiej części spotkania strony zajęły się tematem importu węgla do Polski. Rozważano różne warianty i możliwości ograniczenia tego procederu. Uznano, że trzeba użyć wszystkich dostępnych narzędzi, by polski węgiel nie przegrywał z węglem importowanym – przynajmniej na polskim rynku. Omówiono także temat produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego i zagrożeń z tego tytułu dla branży węgla kamiennego.
Ostatnia część spotkania poświęcona była strategii dla górnictwa węgla kamiennego. Premier zapowiedział, że osobiście będzie nadzorował prace nad strategią, do których zaprosi także stronę związkową, a nie tylko do jej opiniowania. Omówiono także tematykę pakietu klimatycznego i problemy związane z jego wdrażaniem w Polsce.
W poniedziałkowym spotkaniu oprócz premiera uczestniczyli m.in. szef kancelarii premiera Jacek Cichocki i rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Nieobecni natomiast byli wicepremier Piechociński i wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, którzy mają wziąć udział we wtorkowym „szczycie górniczym". Stronę związkową reprezentowali liderzy górniczych związków zawodowych, a wśród nich przewodniczący PZZ „Kadra" Dariusz Trzcionka.
Tematyka górnicza dominować będzie jeszcze przez najbliższe dni. Już we wtorek 6 maja w Katowicach odbędzie się „szczyt węglowy", w którym oprócz strony rządowej, m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Januszem Piechocińskim uczestniczyć będą przedstawiciele związków zawodowych, spółek węglowych oraz eksperci branżowi. W środę natomiast odpędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Energetyki i Surowców Energetycznych. W trakcie posiedzenia przedstawiona zostanie aktualna informacja o sytuacji spółek węgla kamiennego oraz propozycje rozwiązania sytuacji w górnictwie.
A.C.