Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach.

Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach.

Wczoraj, tj we wtorek 6 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zakończył się „szczyt węglowy". W szczycie uczestniczyli m.in.: premier Donald Tusk, wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska oraz Janusz Piechociński, ministrowie, kierownictwa spółek węglowych, eksperci reprezentujący instytucje związane z górnictwem oraz strona związkowa, którą reprezentowali liderzy górniczych central związkowych. Z ramienia PZZ „Kadra" w spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Dariusz Trzcionka i wiceprzewodniczący Bogusław Studencki.
W trakcie spotkania premier oddał głos przede wszystkim ekspertom. Znaczenie węgla dla polskiej gospodarki przedstawił Henryk Paszcza – dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. Tematy związane z eksportem i importem węgla omówił prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło. Zwrócono uwagę, że 62% węgla importowanego obecnie do kraju pochodzi z Rosji. Następnie wyświetlono prezentację dotyczącą górnictwa opracowaną przez firmę Roland Berger Strategy Consultants, po której głos zabrał prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski, który przedstawił informację o obciążeniach podatkowych nakładanych na polski węgiel – akcyza, VAT, podatek od wyrobisk i wiele innych, które mają duży wpływ na jednostkowy koszt produkcji węgla i spadek jego konkurencyjności w stosunku do węgla importowanego.
W kolejnym punkcie obrad prezesi przedstawili sytuację w poszczególnych spółkach węglowych.
W ostatniej części spotkania głos zabrali przedstawiciele strony związkowej, którzy po raz kolejny wskazali na nieskuteczną politykę marketingową spółek węglowych w temacie zbytu węgla, szczególnie w Kompanii Węglowej oraz brak dialogu społecznego lub prowadzenie tzw. „dialogu pozorowanego" przy jednoczesnym łamaniu nie tylko przyjętych ustaleń, ale także przepisów prawa pracy. Dotyczyło to głównie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na zakończenie strona związkowa zażądała jak najszybszego podjęcia rozmów o konkretnych rozwiązaniach, które pozwoliłyby branży wyjść na prostą.
W odpowiedzi premier Donald Tusk, który z uwagą przysłuchiwał się rozmowom uznał większość związkowych zarzutów za problemy rzeczywiste i powtórzył część ustaleń z poniedziałkowego spotkania. Zobowiązał nowego prezesa Kompanii Węglowej – Mirosława Tarasa do jak najszybszego spotkania ze związkami w celu przedstawienia im działań „ratunkowych". Poinformował również, że nakazał podległym służbom opracowanie w ciągu 29 dni konkretnych danych dotyczących problemów podnoszonych przez środowiska górnicze i zapowiedział spotkanie w tym samym gronie za 30 dni. Ponadto związkowcy otrzymali zaproszenie na 16 maja do Warszawy na spotkanie z samym premierem.

Strony uzgodniły, że prace dotyczące poprawy sytuacji w branży górniczej będą kontynuowane w ramach zespołów roboczych. Powołano trzy takie zespoły. Pierwszy zajmie się opracowaniem założeń do rządowej strategii dla górnictwa po 2015 roku, drugi – rozwiązaniami łagodzącymi skutki wdrażania unijnego Pakiety Klimatycznego, a trzeci – bieżącymi problemami branży, w szczególności zaś problemami Kompanii Węglowej SA.

Liderzy związkowi ustalili, ze w najbliższych dniach zbierze się Sztab Protestacyjno-Strajkowy, który w świetle ostatnich wydarzeń podejmie decyzję odnośnie planowanej na 19 maja manifestacji w Warszawie.
A.C.