Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA.

Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA.

We wtorek 6 maja w siedzibie Kompanii Węglowej odbyła się pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu. Konferencje rozpoczęło wystąpienie prezesa Mirosława Tarasa, który przedstawił problemy z jakimi boryka się firma oraz plany zarządu na najbliższy czas.
Według niego to co dzieje się w Kompanii Węglowej, największej firmie górniczej w Europie i jednej z największych firm w Polsce ma duży wpływ na polską gospodarkę a także na nastroje społeczne panujące na Śląsku, w tym głownie wśród pracowników Kompanii Węglowej.
Mirosław Taras stwierdził także, że nowy zarząd potrzebuje czasu aby przygotować program dla spółki.
- Jesteśmy nowym zarządem, który zapoznaje się z wewnętrzną strukturą i problemami Kompanii, nie pobieżnie, a dość głęboko. Dlatego potrzebujemy chwilę czasu, myślę, ze około miesiąca, aby przygotować program wstępny, który stanie się podstawą do dyskusji ze stroną społeczną i stroną rządową o tym, w jakim kierunku mamy się poruszać, aby Kompania Węglowa kolejny raz nie znalazła się w tak trudnych i niekomfortowych warunkach, w jakich się w tej chwili znajduje.
Oceniając sytuacje spółki prezes powiedział m.in.:
- Mamy niestety blisko 5 mln t węgla na zwałach. Jego wartość jest poniżej wartości rynkowej, a więc sprzedaż tego węgla spowoduje niewątpliwie zwiększenie strat Kompanii Węglowej. Mamy przerośniętą strukturę organizacyjną, poza tym mamy bardzo wysokie obciążenia w obligacjach, które pozyskaliśmy z polskiego rynku bankowego. Te wszystkie problemy powodują, że w przeciągu najbliższych 2-3 lat Kompania nie jest w stanie wypracować takich dodatnich wyników, jakie miała przez ostatnie lata. Główne problemy Kompanii pochodzą z rynku zewnętrznego. Konkretnie z faktu, ze nie ma dzisiaj dobrego rynku dla węgla. Ceny są bardzo niskie i to jest główna przyczyna słabych wyników Kompanii.
Ponadto Mirosław Taras zapowiedział, że informacje o bieżących wydarzeniach w Kompanii, a także stanie finansowym spółki będą przekazywane na konferencjach prasowych, które będą się odbywały mniej więcej co dwa tygodnie.

Zapowiedź przygotowania przez nowy zarząd spółki programu dla spółki potwierdza, że bezzasadne i głupotą było trzymanie przez 9 miesięcy 4 osobowego zarządu spółki bez prezesa i opracowywanie na siłę programu restrukturyzacji, skoro nowy zarząd rozpoczyna swoją prace od tworzenia nowego programu. Na pewno lepszym było by odwołanie we wrześniu całego zarządu i rozpisanie konkursu na nowy, który do końca roku opracowałby swój autorski program do realizacji od początku br.
W tym miejscu wypada także ubolewać, że nasz wniosek do Rady Nadzorczej o odwołanie zarządu nie poparły inne związki kompanijne, a Rada Nadzorcza go zignorowała.
A.C.