Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A.

Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A.

We wtorek 27 maja odbyło się pierwsze spotkanie strony związkowej z nowym Prezesem Kompanii Węglowej Mirosławem Tarasem oraz pozostałymi członkami nowo wybranego Zarządu.
W trakcie spotkania zarząd przedstawił wyniki ekonomiczno-finansowe za IV miesiące 2014 roku, informację o aktualnej sytuacji w zakresie płynności oraz prognozę na bieżący rok. Ponadto przedstawiono stronie związkowej konieczne, zdaniem zarządu działania w celu poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz struktury bilansu. Przedstawione dane potwierdziły, że sytuacja spółki jest zła. Po czterech miesiącach Kompania odnotowała ponad 140 mln zł straty netto, a zadłużenie spółki przekroczyło 2 mld zł.
W celu poprawy strony przychodowej zarząd próbuje zintensyfikować sprzedaż węgla i zamierza sprzedać jak najwięcej węgla ze zwałów, gdzie zalega go ponad 5 mln ton. Zdaniem wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu przed spółką otwierają się nowe rynki zbytu. Obecnie trwa negocjowanie cen, a w sierpniu sprzedaż powinna przekroczyć wydobycie. W dalszej perspektywie zarząd chce pozyskać środki z euroobligacji oraz iść w kierunku podnoszenia wydajności pracy.
Wymiernym wynikiem spotkania było ustalenie, że strony powołają zespoły robocze, z których każdy zająłby się konkretnym obszarem.
Termin kolejnego spotkania strony ustaliły na poniedziałek 2 czerwca br. Do 29 maja centrale związkowe mają otrzymać dane dotyczące standingu Kompanii.