Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta.

Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015. Przewiduje ona, że do 31 grudnia 2015 roku odroczone mają być zaległe zobowiązania spółki wobec ZUS. Spłatę tych zobowiązań, w równych miesięcznych ratach Kompania rozpocznie od stycznia 2016 r do końca 2017 r. Harmonogram spłat ma zostać podpisany pomiędzy KW i ZUS do końca 2015 roku. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia.
Odroczenie spłat zaległych zobowiązań do ZUS zostało uzasadnione stratą poniesioną przez spółkę w 2013 r. (strata netto w wysokości 699 mln zł), która została spowodowana m.in. spadkiem cen węgla kamiennego na rynkach światowych oraz obniżeniem popytu na węgiel. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy m.in.: „W tej sytuacji w celu umożliwienia próby odzyskania płynności finansowej i zabezpieczenia miejsc pracy, niezbędne jest wprowadzenie przepisu prawa, umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2015 r.(...) Aktualnie poza Kompanią Węglową i Spółką Restrukturyzacji Kopalń wszystkie spółki węglowe uregulowały swoje zobowiązania. W Kompanii Węglowej z przejętych (po spółkach węglowych, z których została utworzona) zobowiązań w wysokości ponad 2 mld zł pozostało do spłaty w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 280,6 mln zł."

AC