Komunikat 15.09.2015 roku.

KOMUNIKAT

W dniu 15 września (poniedziałek) zebrał się zrzeszający 13 organizacji związkowych Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A., który wydał oficjalne stanowisko.
Czytamy w nim:

„W związku z notorycznymi zmianami w programie naprawczym Kompanii Węglowej S.A. w ramach procesu konsultacji oraz informacjami o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy zarządami Kompanii Węglowej SA i Węglokoksu SA dotyczącego sprzedaży kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej SA strona związkowa uznaje, iż zarząd Kompanii Węglowej SA jednostronnie zerwał konsultacje dotyczące planu naprawczego spółki.
W związku z powyższym na chwile obecną strona związkowa nie widzi możliwości kontynuowania konsultacji w sprawie planu naprawczego Kompanii Węglowej z zarządem spółki. Od tej chwili pełna odpowiedzialność za decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem spółki ponosi zarząd Kompanii Węglowej SA oraz struktury właścicielskie."

Powyższe stanowisko zostało po godzinie 11.oo złożone w siedzibie Zarządu Kompanii Węglowej.

Sztab postanowił także, że 18 września (czwartek) w kopalniach i zakładach spółki na wszystkich zmianach zostaną zorganizowane masówki. Natomiast w piątek ponownie zbierze się sztab by zdecydować o dalszych krokach.

Stanowisko sztabu - link

 

AC.