Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A.

W czwartek 25 września odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. W trakcie obrad delegaci przyjęli zmiany w statucie związku zaproponowane przez powołaną w tym celu Komisję Statutową oraz wybrali w wyborach uzupełniających dwóch członków Zarządu i członka Komisji rewizyjnej. Członkami Zarządu zostali koledzy Grzegorz Pytel i Marian Hlubek. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został Mirosław Zalewski.
Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę o czynnym udziale członków związku w manifestacji organizowanej przez górnicze centrale związkowe w Warszawie w dniu 1 października pod Sejmem RP.

IMG 0183

 IMG 0184

IMG 0189

IMG 0190

AC.