Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r.

Katowice, 15 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. kolejny dzień oczekuje w siedzibie Centrali KW S.A. w Katowicach na przybycie upełnomocnionego przedstawiciela Premiera Rządu RP w kwestii rozwiązania katastrofalnej sytuacji spółki. Pomimo ustnych deklaracji o zaproszeniu na spotkanie celem podjęcia rozmów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do chwili obecnej nie mamy żadnej pisemnej informacji potwierdzającej ten stan rzeczy.
Po przeprowadzonych w dniu wczorajszym masówkach zauważamy znaczną radykalizację postaw pracowników i rosnącą lawinę żądań eskalacji działań przez związki zawodowe. Przeciąganie w czasie podjęcia rozmów nie służy żadnej ze stron.
Dlatego oczekujemy, że Pani Premier Ewa Kopacz osobiście przybędzie do siedziby Centrali Kompanii Węglowej S.A. na spotkanie rozpoczynające dialog, którego celem będzie wypracowanie rozwiązań umożliwiających dalsze funkcjonowanie naszej firmy.

Podpisy członków Sztabu Protestacyjno-Strajkowego