Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r.

Katowice 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT

Wobec całkowitej ignorancji i bagatelizowania poważnych problemów, jakie dotknęły największą spółkę węglową Europy - Kompanię Węglową S.A. przez stronę rządową - Sztab Protestacyjno-Strajkowy oczekujący od czterech dni w siedzibie spółki na podjęcie konkretnych rozmów w zakresie planu naprawczego oświadcza:
1. Dalsze przeciąganie rozpoczęcia rozmów w całości obciąża swoimi negatywnymi skutkami właściciela, czyli Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.
2. Brak reakcji na widoczne sygnały pogarszającej się sytuacji Kompanii Węglowej S.A. dyskredytuje i pozbawia prawa bezpośredniego nadzoru nad resortem górnictwa węgla kamiennego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza. Oczekujemy jego dymisji.
3. Ciągłe aprobowanie przez Radę Nadzorczą nietrafionych działań Zarządu Kompanii Węglowej S.A. wskazuje na brak fachowości i pomysłów osób zasiadających w tym organie nadzoru. Domagamy się zmiany wszystkich członków Rady Nadzorczej KW S.A.
4. Nadal pogłębiająca się zła sytuacja Kompanii Węglowej jednoznacznie wskazuje, że obecny Zarząd nie jest w stanie zagwarantować poprawy sytuacji i dalszego funkcjonowania spółki. Ciągłe zmiany planów naprawczych świadczą o braku koncepcji na ratowanie największej spółki węglowej Europy.
W przypadku fiaska rozmów Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. przygotuje plan radykalizacji dalszych działań.
Podpisy członków Sztabu Protestacyjno-Strajkowego