Protest w Kompanii Węglowej zawieszony.

Katowice 19.11.2014 r.

Protest w Kompanii Węglowej zawieszony.

W nocy z 18/19 listopada br. po powrocie ze spotkania z premier Ewą Kopacz w Kompanii Węglowej S.A. zebrał się Sztab Protestacyjno–Strajkowy, który zdecydował o zawieszeniu trwającej od czwartku okupacji siedziby spółki.
Decyzja sztabu związana była z wynikami rozmów które strona związkowa przeprowadziła w Warszawie z przedstawicielami rządu z premier Ewą Kopacz na czele. W trakcie spotkania pani premier i minister gospodarki zapewnili, ze nie ma zagrożenia ciągłości wypłat wynagrodzeń przez kolejne miesiące. Szefowa rządu obiecała także, że wkrótce przyjedzie na Śląsk, by kontynuować rozpoczęty przez swojego poprzednika dialog w temacie przyszłości branży.
Pozytywnie oceniono także decyzję o powołaniu pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, którym został Wojciech Kowalczyk dotychczasowy wiceminister skarbu. W ciągu dwóch tygodni pełnomocnik ma przygotować nowy program naprawczy dla Kompanii, który zostanie poddany konsultacjom ze stroną społeczną.
Kim jest nowy pełnomocnik rządu?
Wojciech Kowalczyk urodził się 1 listopada 1965 r. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Obronił pracę magisterską "Przewidywanie kursów akcji. Analiza techniczna". W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych. Od lutego 2001 do października 2004 dyrektor Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London. Odpowiedzialny za działania banku na polskim i węgierskim rynku walutowym oraz rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego. Od lutego 2011 r. dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za pion sprzedaży i rynków finansowych, a od czerwca 2011 wiceprezes zarządu BGK, gdzie nadzorował sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia. Od sierpnia 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Nadzorował obszary związane z rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych, działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym. Od 16 czerwca 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Opuszczając siedzibę Kompanii protestujący zapewniali, że w przypadku nie dotrzymania przez stronę rządową złożonych obietnic są gotowi w każdej chwili wrócić do siedziby spółki.
Przewodniczący kompanijnej „Kadry" Mariusz Wakuła powiedział: - jeżeli kiedykolwiek rząd, czy pracodawca będzie chciał odejść od złożonych we wtorek gwarancji i obietnic, to na pewno tu wrócimy. Dlatego nie kończymy protestu, tylko go zawieszamy i czekamy na realizację obietnic złożonych przez przedstawicieli rządu.
A.C.