„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki.

„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki.

W dniu 8 stycznia br obradował Zarząd Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej w którym uczestniczył Przewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka. W trakcie posiedzenia zebrani odnieśli się do Planu Naprawczego dla Kompanii Węglowej S.A. który został przyjęty przez Rade Ministrów. Członkowie Zarządu w ostrych słowach skrytykowali jego założenia, które ich zdaniem sprowadzają się jedynie do likwidacji kopalń, a skutki jego realizacji będą bolesne nie tylko dla pracowników kopalń ale także dla samorządów lokalnych i całego regionu. Przekazanie 4 kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń to likwidacja 10 tys. miejsc pracy, które niesie za sobą likwidację kolejnych 30 tys. miejsc pracy w regionie. Realizacja Planu pogorszy również sytuację pracowników tzw. „kopalń bezpiecznych". Brak jest bowiem w programie zasad przekazania tych kopalń przez Kompanię do spółki celowej. Należy się więc spodziewać, że nowy pracodawca będzie próbował obniżyć poziom obecnych wynagrodzeń.
Fakt, że strona związkowa o rządowych planach dowiaduje się z relacji medialnych uznano za złamanie jakiegokolwiek kanonu godnego i normalnego traktowania ludzi. Nie chodzi tu bynajmniej o związkowców, ale o kilkadziesiąt tysięcy pracowników, którzy przez kilka ostatnich miesięcy słyszeli zapewnienia ze strony rządu, że nie będzie żadnych decyzji związanych z likwidacją kopalń i trwałą likwidacją miejsc pracy. Rząd uznał, że górnicy i ich przedstawiciele są niegodni informacji o wydatkowaniu ponad 2,3 miliarda złotych z budżetu państwa, o likwidacji 4 kopalń, przeniesieniu 6 tys. pracowników do innych zakładów i osłonach dla 5,2 tyś zwalnianych górników.

W godzinach południowych odbyło się posiedzenie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w którym uczestniczyli m.in. Przewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki. Podczas specjalnej konferencji prasowej liderzy Solidarności, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Sierpnia 80, Kontry i PZZ „KADRA" solidarnie podkreślali w publicznym oświadczeniu, że obecnie prowadzone przez górników akcje strajkowe w 4 kopalniach, które na mocy rządowego programu mają być zamknięte, wybuchły spontanicznie. Komitet zdecydował, że reprezentanci górniczych związków zawodowych nie spotkają się w dniu 9 stycznia w Warszawie z Wojciechem Kowalczykiem, rządowym pełnomocnikiem ds. restrukturyzacji górnictwa, proponując spotkanie z rządem w Katowicach, gdzie możliwe będzie wspólne wypracowanie programu naprawczego ponieważ obecny nie jest zgodny ze wcześniejszymi deklaracjami rządu RP. Ustalono, że w piątek w kopalniach odbędą się masówki, a od 12 stycznia górnicze centrale związkowe rozpoczną działania protestacyjno-strajkowe o szczegółach których strona związkowa będzie informować na bieżąco. Komitet nie przewiduje na obecną chwilę akcji protestacyjnych i marszów w Warszawie.

Należy podkreślić, że strona związkowa oraz zdeterminowane załogi kopalń są gotowe na wszystkie konwencjonalne i niekonwencjonalne formy protestu, ze strajkiem generalnym włącznie. Nie można wykluczyć, że akcja protestacyjna może objąć nie tylko zakłady górnicze.