Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień

Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień /PZZ KDRA/


W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w sobotę 10 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową poświęconego sytuacji w branży. Członkowie delegacji rządu RP nie posiadali jednak pełnomocnictw do zawierania wiążących porozumień w związku z czym rozmowy zostały przerwane – podsumowują Dariusz Trzcionka i Bogusław Studencki, którzy w imieniu naszej centrali uczestniczyli w spotkaniu.
Uczestniczący w rozmowach Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa oświadczył, że przyjechał na Śląsk w dobrej wierze, rozumie znaczenie krytycznej sytuacji i podkreślił, że nadal rząd chce rozmawiać i on pozostaje w tym celu w Katowicach.
W ocenie Bogusława Studenckiego, Wiceprzewodniczącego PZZ „KADRA" rozmowy zostały zerwane z winy strony rządowej. Negocjatorzy nie posiadali stosownych pełnomocnictw, nie można było z nimi podjąć stosownego dialogu. Obiecano nam, że poruszane dzisiaj nowe rozwiązania w sprawie KW S.A. zostaną przedstawione na najbliższej Radzie Ministrów. Przedstawiciele PZZ „KADRA" są gotowi do powrotu do negocjacji z osobami, które będą posiadać stosowne pełnomocnictwa lub bezpośrednio z Panią premier.
O kształcie dalszych działań związków zawodowych prowadzone są dzisiaj rozmowy liderów związkowych na trwającym obecnie spotkaniu MKPS