Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia.

Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia.

14 stycznia obradował Zarząd Kadry Kompanii Węglowej S.A. W trakcie obrad zebrani wysłuchali informacji o przebiegu rozmów ze stroną rządową w temacie Rządowego Planu Naprawczego dla Kompanii Węglowej S.A. Ponadto przyjęto stanowisko związku w sprawie propozycji zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r., którego treść przytaczamy poniżej.


Katowice 14.01.2015


STANOWISKO
Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A.
w sprawie
zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. w zakresie gwarancji zatrudnienia dla pracowników administracji Kompanii Węglowej S.A.

W nawiązaniu do pisma Prezesa Zarządu o numerze L/LP/8/2015 z 12.01.2015 r. dot. Propozycji zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. w zakresie przywrócenia 14-tej pensji od 1 stycznia 2015 r. pracownikom administracji w zamian za pozbawienie ich gwarancji zatrudnienia Związek Zawodowy „Kadra" KW S.A. nie widzi możliwości podpisania powyższego aneksu.
Propozycje te odbieramy jako przyzwolenie na zwalnianie pracowników administracji. Wszelkie próby kupczenia 14-tą pensją w zamian za pozbawienie administracji gwarancji zatrudnienia uważamy za prowokację i próbę skłócenia pracowników firmy.