JEST POROZUMIENIE.

JEST POROZUMIENIE.

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji rządowej - w obecności pani premier Ewy Kopacz - podpisali dziś porozumienie dotyczące warunków restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę.
To porozumienie to nasz wielki wspólny sukces - ocenił Dariusz Trzcionka, przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych Kadra.
- Chciałbym przekazać podziękowania dla wszystkich załóg, które nas wspierały, wszystkich organizacji związkowych, mieszkańców śląskich miast i gmin oraz samorządów lokalnych. To poparcie było dla nas szalenie ważne, w czasie gdy przez długie godziny negocjowaliśmy porozumienie, mające uratować miejsca pracy i kopalnie Kompanii Węglowej.
Lider Kadry wyraził też nadzieję, że górnicy strajkujący w kopalniach Śląska i Zachodniej Małopolski spokojnie powrócą teraz do domów.

Poniżej prezentujemy treść Porozumienia z załącznikami.

Porozumienie - link

KWK Piekary - link

KWK Bobrek-Centrum - link

KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Makoszowy - link