Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A.

Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A.

W dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia obradował Zarząd Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. W obradach wziął udział Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych KADRA Dariusz Trzcionka. Na wstępie Przewodniczący Związku Mariusz Wakuła podziękował Dariuszowi Trzcionce za jego osobiste zaangażowanie w negocjacje ze stroną rządową które doprowadziły do podpisania w dniu 17 stycznia porozumienia w temacie Planu Naprawczego dla Kompanii Węglowej. Następnie Przewodniczący Porozumienia przedstawił zebranym przebieg rozmów strony rządowej ze związkami zawodowymi i odpowiadał na pytania członków zarządu w tym temacie.
W dalszej części spotkania omówiono zapisy porozumienia, którego najważniejsze elementy to:
1. Rząd będzie gwarantem programów naprawczych dla kopalń:
- KWK Brzeszcze;
- KWK Sośnica- Makoszowy (Ruch-Makoszowy);
- KWK Bobrek-Centrum (Ruch- Centrum);
- KWK Piekary.
2. Plany naprawcze tych kopalń przygotuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Odbędzie się to w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Plany te będą również konsultowane z władzami samorządowymi miast i gmin.
3. Szczególne konsultacje będą dotyczyły poziomu zatrudnienia w ramach planu naprawczego.
4.Kopalnie będą prowadzić eksploatację w ramach przygotowanych programów naprawczych.
5. Wykonanie planów naprawczych będzie podstawą do sprzedaży wymienionych kopalń na rzecz inwestorów lub stworzenia z nich spółek pracowniczych.
KWK Bobrek-Centrum Ruch Bobrek zostanie sprzedana na rzecz spółki Węglokoks.
6. Rząd podejmie rozmowy na temat sytuacji w pozostałych spółkach górniczych oraz w Zakładach Mechanicznych BUMAR Łabędy w Gliwicach. Będzie podjęty dialog na temat sytuacji przemysłu energochłonnego na Śląsku.
7. Gwarancja zatrudnienia - w razie niepowodzenia procesów inwestorskich kopalni Brzeszcze, Sośnica- Makoszowy (Ruch-Makoszowy), Bobrek-Centrum (Ruch- Centrum), KWK Piekary, ich pracownicy będą mieli zagwarantowane zatrudnienie na zasadzie systemu alokacji, uzgodnionego między Spółką Restrukturyzacji Kopalń, a innymi podmiotami górniczymi w przypadku nieskorzystania z osłon socjalnych.
8. Pakiet osłon socjalnych:
- górnicy zatrudnieni na dole, którzy mają 4 lata i mniej do emerytury mają do dyspozycji 4-letnie urlopy górnicze w wysokości 75 % miesięcznego wynagrodzenia i możliwość samozatrudnienia i zatrudnienia poza górnictwem,
- pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla, którzy mają 3 lata i mniej do emerytury mają do dyspozycji urlopy przedemerytalne: 3-letnie urlopy w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Uprawnieni mają możliwość samozatrudnienia i zatrudnienia poza górnictwem,
- pracownicy przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni mogą skorzystać z odprawy w wysokości 12-miesiącznego wynagrodzenia. Dodatkowo tym osobom przysługują ustawowe odprawy:
- 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,
- 2-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat,
- 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat
ale nie więcej niż 15- krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracuje Program na rzecz wsparcia pracowników odchodzących z kopalń.
9. Program reindustrializacji Śląska i Małopolski, którego celem jest wsparcie rozwoju regionu, który będzie stymulował powstanie nowych miejsc pracy, zostanie opracowany przy udziale strony społecznej i samorządowej przez powołany zespół rządowy.
10. Rząd wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o skorzystanie z tzw. Europejskiego Funduszu dla Inwestycji dla sektora górnictwa węgla kamiennego.
11. W skład tzw. Nowej Kompanii Węglowej wejdą następujące zakłady pracy:
KWK Chwałowice
KWK Rydułtowy- Anna
KWK Marcel
KWK Jankowice
KWK Sośnica Makoszowy Ruch Sośnica
KWK Bolesław Śmiały
KWK Ziemowit
KWK Piast
KWK Bielszowice
KWK Halemba-Wirek
KWK Pokój
Zakład Górniczych Robot Inwestycyjnych
Zakład Logistyki Materiałowej
Zakład Informatyki i Telekomunikacji
Zakład Elektrociepłowni S.A.
Zakład Remontowo-Produkcyjny
Tzw. Nowa Kompania Węglowa powstanie w trybie pełnych konsultacji ze stroną społeczną. Tworzenie nowej spółki zakończy się do 30 września 2015 r.
Na zakończenie Zarządu zebrani ustalili, skład zespołu negocjacyjnego. Pełnomocnikiem Zarządu w rozmowach z Zarządem Kompanii dotyczących tzw. Nowej Kompanii Węglowej został wiceprzewodniczący Krzysztof Stanisławski. W skład zespołu negocjacyjnego weszli także wiceprzewodniczący Andrzej Przeliorz i Marek Gacka.