Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji.

Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji.

W poniedziałek (19 stycznia) w siedzibie Kompanii Węglowej prezes spółki, Krzysztof Sędzikowski przedstawił informacje dotyczące realizacji programu naprawczego dla spółki.
Zgodnie z zawartym 17 stycznia br. porozumieniem ze stroną społeczną do Nowej Kompanii Węglowej trafi 10 kopalń oraz część wydzielona z KWK Sośnica-Makoszowy. Proces ten rozpocznie się już w lutym.
- Zmodyfikowany plan naprawczy dla Kompanii Węglowej jest trudniejszy, ale możliwy do realizacji. Obecnie pracujemy nad jego szczegółami. Nierentowne kopalnie będą w naszej strukturze nieco dłużej niż zakładaliśmy. Jednak na przełomie marca i kwietnia w Nowej Kompanii Węglowej znajdą się wyłącznie perspektywiczne kopalnie z największym potencjałem. Na nich skoncentrujemy nasze działania restrukturyzacyjne - wyjaśnił prezes KW.
- Przeprowadzimy w nich także niezbędne inwestycje. Każdą kopalnię potraktujemy indywidualnie jeśli chodzi o strategię jej restrukturyzacji - dodał prezes.
Nawiązując do wcześniejszych akcji protestacyjnych Prezes podziękował wszystkim pracownikom za odpowiedzialną postawę i rozwagę.
- Wszystkim nam zależało na osiągnięciu porozumienia. Sukces negocjacji daje nadzieję na prowadzenie konstruktywnego dialogu w przyszłości z korzyścią dla pracowników Kompanii Węglowej i całego Górnego Śląska - podsumował prezes Sędzikowski. Równocześnie zakomunikował, że zgodnie z zapisami Porozumienia nie będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne i prawne wobec protestujących pracowników Kompanii Węglowej. Podczas poniedziałkowej konferencji
Przewodnicząca Rady Nadzorczej KW - Małgorzata Dec-Kruczkowska poinformowała , że czterech członków zarządu spółki podjęło decyzję o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu. Rezygnacje złożyli:
- wiceprezes ds. pracy Piotr Rykala,
- wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Władysław Kulczycki,
- wiceprezes ds. produkcji Janusz Chmielewski
- wiceprezes ds. restrukturyzacji i rozwoju Tomasz Jakubowski.
Kompanią Węglową zarządza obecnie dwuosobowy zarząd, w którego skład wchodzą: prezes Krzysztof Sędzikowski oraz wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Michał Sobel.
„W najbliższych dniach, myślę, że to będzie środa, maksymalnie czwartek (...) ukaże się ogłoszenie ws. konkursu na trzy stanowiska: ds. finansów, ds. pracy i ds. produkcji. Rezygnujemy ze stanowiska wiceprezesa ds. restrukturyzacji. Skład zarządu będzie zmniejszony. Zarząd będzie prowadził dalej sprawy spółki w szczuplejszym, bardziej dynamicznym składzie" - mówiła na konferencji prasowej w Katowicach Dec-Kruczkowska.
„Liczymy na to, że (do konkursu) zgłoszą się osoby, które swoimi kompetencjami będą wpisywały się w podstawowe potrzeby spółki i grupy kapitałowej, czyli przede wszystkim: restrukturyzacja rozumiana w sposób szeroki, czyli zarówno w obszarze finansów, produkcji, sprzedaży, czy też działalności tzw. pozaoperacyjnej" - dodała szefowa RN.
Zapewniła, ze rezygnacja ze stanowiska wiceprezesa ds. restrukturyzacji jest celowym działaniem. „Wiążę się z tym, że takich kompetencji będziemy oczekiwać o wszystkich członków zarządu" - wskazała Dec-Kruczkowska.

Kończąc swoje wystąpienie wyraziła nadzieję, że zarząd będzie znów pracował w pełnym składzie w połowie lutego