Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu.

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu.

Sejm przyjął w czwartek (22 stycznia) wszystkie poprawki Senatu do noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Regulacja zawiera zapisy konieczne do realizacji planu naprawy Kompanii Węglowej. Celem jest, by polskie górnictwo było rentowne - powiedziała premier Ewa Kopacz po głosowaniu.
Ustawa trafi teraz do prezydenta, który może ją podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Szefowa rządu po głosowaniu w rozmowie z dziennikarzami podkreśliła: "przed nami jest długa i ciężka droga naprawy górnictwa".
Najważniejsza poprawka Senatu wprowadza do ustawy dot. pakietu socjalnego dla górników zapisy sobotniego porozumienia, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu. W stosunku do uchwalonej dzień przed porozumieniem wersji sejmowej, zniknęły 24-miesięczne odprawy dla górników dołowych, pojawiły się 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników przeróbki węgla oraz wyższe - 12-miesięczne odprawy dla pracowników przeróbki, administracji i powierzchni.
Konsekwencją innej przyjętej poprawki jest konieczność uzyskania zgody UOKiK na nabycie kopalni albo jej części.

Ustawa górnicza przyjeta z poprawkami Senatu - link