Protesty górników zgodne z prawem.

Zdaniem Katowickiego Okręgowego Inspektoratu Pracy nie ma podstaw do interwencji w sprawie protestujących górników, protesty górników z Kompanii Węglowej odbyły się zgodnie z prawem.
Zdaniem Michała Podsiedlika z katowickiego inspektoratu nie była to klasyczna akcja strajkowa, lecz akcja protestacyjna. Górnicy wykonują swoją pracę, a po jej zakończeniu wyjeżdżają na powierzchnię. Czas wolny po zakończeniu wykonywania obowiązków należy do wyłącznej dyspozycji każdego pracownika.
Z informacji nadesłanej z inspekcji wynika, że protesty odbywają się poza miejscem wydobycia, w specjalnie wyznaczonych strefach, gdzie górnicy mają zapewnione posiłki, napoje, a także opiekę lekarską. W tych miejscach nie występują zagrożenia,na jakie narażeni są górnicy w czasie wykonywania swojej pracy (np. wysoka temperatura, wilgotność czy zagrożenie wybuchem gazu).
Ponadto uczestnicy akcji protestacyjnej przebywają pod ziemią rotacyjnie, np. pracownik pracuje przez 8 godzin, następnie zostaje pod ziemią przez kilka godzin, po czym wyjeżdża na powierzchnię. Do inspekcji nie docierają też żadne sygnały, by akcja protestacyjna zakłócała w jakikolwiek sposób sam proces pracy. Na podobnych zasadach protestują pracownicy innych śląskich firm, czy kopalń, którzy przyłączają się do górników z KW.
- Na obecnym etapie akcji protestacyjnej jakiekolwiek działania Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie są zbędne, gdyż protestujący górnicy nie naruszają prawa dodaje Podsiedlik.
/Na podstawie Rz. P. 22.01.2015 r./