Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej ogłosił pogotowie strajkowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki. To reakcja na zwolnienie dyscyplinarne liderów związkowych z kopalni Budryk, którego powodem jest udział w akcji protestacyjnej zorganizowanej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w geście solidarności z protestującymi pracownikami KW - podało w środę (28 stycznia) biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
W ocenie Sztabu zwolnienie z pracy związkowców z kopalni Budryk stoi w sprzeczności z gwarancjami udzielonymi przez delegację rządową podczas rozmów z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Wówczas strona rządowa zapewniła, iż wobec uczestników akcji protestacyjnych organizowanych w obronie kopalń Kompanii Węglowej nie będą wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne i prawne.
Sztab Protestacyjno-Strajkowy wystosował pisma do premier ewy Kopacz, ministra skarbu państwa Włodzimierza Krupińskiego i Wojciecha Kowalczyka, pełnomocnika rządu ds restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Czytamy w nich m.in.: "Wobec złamania ustaleń przyjętych podczas podpisania porozumienia przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy z delegację rządową 17 stycznia, sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. ogłasza pogotowie strajkowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A."
Sztab zażądał natychmiastowego wycofania decyzji o zwolnieniu związkowców z kopalni Budryk oraz odwołania prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego, który jego zdaniem doprowadził do poważnych problemów społecznych i ekonomicznych w firmie, a zarządzanie nią sprowadza do permanentnego konfliktu ze związkami zawodowymi i pracownikami.
W zakończeniu pisma czytamy: "Brak reakcji spowoduje podjęcie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. solidarnościowej akcji protestacyjno-strajkowej w obronie bezprawnie zwalnianych kolegów z KWK Budryk" .

Link do pism:

premier Ewa Kopacz
minister skarbu państwa Włodzimierz Krupiński
pełnomocnik rządu ds. górnictwa węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk