Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź?

Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź?

Zarząd Kompanii Węglowej S.A., w składzie sprzed zmian systemowych, złożył w sądzie pracy pozew przeciwko związkom zawodowym reprezentującym pracowników Kompanii Węglowej, którego celem było ustalenie, czy pracodawca może wybiórczo wypowiadać poszczególne elementy z zawartych porozumień.
Pozew pracodawcy był odpowiedzią na akcję składania pozwów przez pracowników w sprawie wypowiedzenia prawa do bezpłatnego węgla po przejściu na emeryturę obecnym pracownikom, którą przeprowadziła Kadra Kompanijna w kilku kopalniach, głównie w KWK Chwałowice, Piast, Anna, Brzeszcze. Akcja ta dotyczyła generalnie sposobu funkcjonowania Zarządu Kompanii Węglowej w relacjach ze Związkami Zawodowymi. Praktyką ostatnich lat było, w przypadku braku zgody Związków na zmiany zapisów w Porozumieniu wypowiadanie przez pracodawcę tych punktów Porozumienia. Stosowano przy tym zapisy Kodeksu Cywilnego. Taki sposób postępowania był i jest przez Związki kontestowany.
Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił pozew zasądzając w sumie ponad 30 tys. złotych od powoda tytułem zwrotu kosztów procesu. Kwota wymieniona wyżej sumuje się z kwotą 100 tys. złotych wniesionych przez powoda jako wadium. Sąd uznał, że nie jest władny rozważać takich kwestii.
Wynika z tego, że nie zdecydowano czy zarząd Kompanii Węglowej może bez jakichkolwiek konsekwencji wypowiadać w zależności od swego „widzi mi się" poszczególne elementy Porozumienia.
Wyroki poszczególnych sądów w sprawach wypowiedzeń uprawnień do węgla na emeryturze osobom będącym obecnie w stanie zatrudnienia będą dla nas decydujące.
Sprawy sądowe monitorowane przez nasz Związek zaczynają wchodzić na wokandę. Jest ich około 600–set. Pilnie będziemy śledzić i analizować wyroki w poszczególnych sprawach. Będą one wyznacznikami dla pracodawców jak i dla strony związkowej.
Ciekawym problemem jest też odpowiedzialność zarządzających przedsiębiorstwem za powierzone pieniądze. Sprawa już kosztuje nasze przedsiębiorstwo 130 tys. złotych, a to nie koniec. W przypadku wygrywania sporów przez pracowników, co według kancelarii prawnej ich reprezentującej jest bardzo prawdopodobne, koszty będą znacznie wyższe. Podsumujemy je. I na tym się nie skończy.