Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

W dniu 30 marca br. w siedzibie CPS Dialog w Warszawie odbyło się potkanie strony związkowej z pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciechem Kowalczykiem. W trakcie spotkania swoje prace kontynuowały 3 zespoły robocze powołane na konferencji pt. „Wznowienie prac nad programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego", która odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 9 marca 2015 r.
W pracach zespołów uczestniczą przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA".
W Zespole I – Bezpieczeństwo energetyczne, rozwój bazy zasobowej i innowacji, który zajmuje się
1. zapewnieniem pełnego pokrycia krajowych potrzeb na węgiel kamienny do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła,
2. rozwojem bazy zasobowej oraz optymalnym wykorzystaniem zasobów spółek węglowych,
3. rozwojem innowacyjności przedsięwzięciami inwestycyjnymi uczestniczy Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA".

Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA" Krzysztof Stefanek uczestniczy w spotkaniach Zespołu II – Struktura organizacyjna sektora i efektywność ekonomiczna. Zespół ten zajmuje się następującymi tematami:
1. zwiększenie konkurencyjności krajowej produkcji węgla,
2. przekształcenia organizacyjne sektora.

W pracach Zespołu III – Sprawy pracownicze i wpływ na środowisko udział bierze Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ. Zespół ten zajmuje się następującymi problemami
1. uzmiennienie kosztów stałych oraz utrzymanie rentowności i płynności spółek węglowych,
2. rozwój i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich,
3. bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego.

Powyższe zespoły mają wypracować założenia do strategii dla sektora węgla kamiennego, o której była także mowa na katowickiej konferencji.