Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r.

Jak informowaliśmy wcześniej rozmowy płacowe w dniu 19 marca br. nie przyniosły rozwiązań w temacie rozdysponowania funduszu płac na 2015 rok. Zarząd Kompanii Węglowej nie odniósł się także do wspólnego stanowiska strony związkowej przedstawionego na tym spotkaniu. Sytuacja to powoduje, że na kopalniach organizacje związkowe próbują rozgrywać fundusz płac „na własną rękę". By uniknąć tej tzw. „wolnej amerykanki" MZZ „Kadra" Górnictwo zwrócił się z pismem do prezesa Przemysława Walczaka w którym domaga się pisemnej odpowiedzi na wspólne stanowisko związków zawodowych z 19 marca 2015 r.
O treści pisma powiadomione zostały centrale związkowe działające w Kompanii.

Link do pisma