Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo.

We wtorek 21 kwietnia obradował Zarząd MZZ „Kadra' Górnictwo. W posiedzeniu udział wziął przewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka. W trakcie obrad członkowie Zarządu:

1. rekomendowali Sekcji Węgla Kamiennego PZZ „KADRA" kandydatów do Zarządu
Głównego w osobach:
 Gacka Marek – KWK „Halemba-Wirek"
 Konieczny Bogusław – KWK „Marcel"
 Przeliorz Andrzej – KWK „Jankowice"
 Pytel Grzegorz – KWK „Chwałowice"
 Stanisławski Krzysztof – KWK „Piast"
 Studencki Bogusław – KWK „Brzeszcze"
 Wakuła Mariusz – KWK „Bobrek-Centrum"
 Zmuda Grzegorz – KWK „Pokój"
oraz udzielili poparcia Dariuszowi Trzcionce w jego staraniach o reelekcję na stanowisko Przewodniczącego PZZ „KADRA",

2. omówili stan przygotowań do wyborów członków Rady Pracowników w poszczególnych
zakładach Kompanii,

3. omówili sytuację w Kompanii Węglowej oraz zapoznali się z problemami występującymi
na poszczególnych kopalniach, szczególnie tych, które mają być przekazane do SRK
lub Węglokoksu.

W trakcie Zarządu Członkowie Prezydium PZZ „KADRA" i Zarządu MZZ „Kadra" Górnictwo w związku z przejściem na emeryturę złożyli koledze Ryszardowi Rogalskiemu długoletniemu przewodniczącemu „Kadry" w kopalni „Bolesław Śmiały" oraz członkowi Zarządu MZZ „Kadra" Górnictwo podziękowania za lata wytężonej pracy związkowej.