Płace 2015

Płace 2015

1 kwietnia MZZ „Kadra" Górnictwo, a 7 kwietnia wszystkie organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej zwróciły się do zarządu spółki o wydanie decyzji umożliwiającej dyrektorom poszczególnych jednostek organizacyjnych w porozumieniu z organizacjami związkowymi w tych jednostkach realizację funduszu płac bez innych ograniczeń, niż średnia płaca.
W odpowiedzi związki otrzymały pismo z którego nic nie wynika, a właściwie wynika tylko jedno - zarząd nie widzi potrzeby wydania takiej decyzji bo wszystko jest ok.

Treść pisma - link