Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura.

Z uwagi na  niską frekwencję (22,22%) wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej, które odbyły się 22 kwietnia br. muszą zostać powtórzone. Druga tura wyborów odbędzie się 27 maja. Zgodnie z ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, wynik „dogrywki" będzie ważny niezależnie od frekwencji.

Przypominamy, że strona związkowa uzgodniła wspólną listę kandydatów w wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. Są to:

 3 - Jerzy Demski
 4 - Bogusław Hutek
 9 - Dariusz Potyrała
 10 - Jerzy Sawczuk
 12 - Przemysław Skupin
 13 - Krzysztof Stanisławski
 14 - Waldemar Stelmach.

Apel Przewodniczącego MZZ „Kadra" Górnictwo Krzysztofa Stanisławskiego o wzięcie udziału w wyborach.

          Jak należało się spodziewać, nieubłaganie zbliża się druga tura wyborów do Rady Pracowników, które odbędą się 27 maja br. Prawo mówi, że jeżeli frekwencja wyborcza wynosi poniżej 50 % wybory należy powtórzyć już bez kryterium ilości ludzi głosujących. Wyniki drugiej tury będą wiążące. I od tych wyników zależy, kto będzie nas reprezentował w tym bardzo ważnym gremium społecznym.
Przypominam, że dwanaście spośród trzynastu organizacji związkowych działających w Kompanii Węglowej poparło siedmiu kandydatów wytypowanych spośród działaczy związkowych. Ponieważ informacje przekazywane Radzie Pracowników są niezbędne dla skutecznej działalności związkowej założono, że mają to być osoby bezpośrednio uczestniczące w procesie negocjacji z pracodawcą.
Analiza wyników pierwszej tury pokazuje kilka prawidłowości. Cel główny, gdyby nie frekwencja, zostałby osiągnięty. Siedem wytypowanych osób otrzymało najwięcej głosów. Ale rozkład głosów i ich ilość na poszczególnych kandydatów wskazują na głosowanie w dużej części „patriotyczne". Jest w modzie glosowanie na „swojego". Z mojego związku, z mojej kopalni, z mojego regionu. Nie jest to zdrowe podejście. Umowa jest następująca. Każdy głosujący powinien zaznaczyć siedem wskazanych nazwisk. Nie jedno, dwa, pięć tylko siedem. Siedem osób ma mieć porównywalna ilość głosów. W innym przypadku jest możliwe, że przy małej frekwencji do Rady wejdzie osoba spoza układu związkowego co zapewne nie pomoże w działalności Rady i związków. Informacje przekazywane Radzie są informacjami poufnymi, nie wolno ich ujawniać osobom spoza Rady, a więc nie są do wykorzystania przez osoby postronnych.
Z kilku kopalń zgłosiły się osoby „niezależne" . Zapewne osoby bardzo wartościowe, mające dużą wiedzę i chcące uczestniczyć w procesie naprawczym a później w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bardzo to chwalebne ale mało rozsądne. Tylko osoby mające za sobą poparcie zorganizowanych grup pracowniczych maja szansę wykorzystać wiedzę zdobytą w Radzie Pracowników.
Zasiadanie w Radzie nie daje żadnych profitów finansowych. Daje ochronę stosunku pracy. Działacze związkowi wyznaczeni przez organizacje taką ochronę już posiadają.
Każdy członek związków zawodowych Kompanii Węglowej , a członek MZZ „Kadra" w szczególności powinien iść do wyborów Rady Pracowników i oddać głos na siedmiu kandydatów. Kandydatów wskazanych przez swoją organizację.

Numery na liście : 3 – Jerzy Demski, 4 – Bogusław Hutek, 9 – Dariusz Potyrała,
10 – Jerzy Sawczuk, 12- Przemysław Skupin, 13 – Krzysztof Stanisławski,
14 – Waldemar Stelmach.