Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A."

Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." oraz „Oświadczenia o braku konfliktu interesów".

 

W odpowiedzi na zarzuty naszych członków stwierdzamy, że Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo nie konsultował zapisów dokumentu „Kodeks etyki Kompanii Węglowej S.A." oraz jest zaskoczony przedstawianiem do podpisu pracownikom dozoru „Oświadczenia o braku konfliktu interesów".
Jako związek zawodowy reprezentujący pracowników dozoru i administracji jesteśmy zainteresowani wysokimi standardami pracy naszych członków. Tezy zawarte w dokumencie „Kodeks etyki" KW S.A. są trudne do podważenia i godne pochwały. Zmuszanie ludzi do podpisywania faktu zapoznania z dokumentem, zachęcającym do donoszenia na współpracowników zamiast rozwiązywania problemów we własnym zakresie, wydaje się być mało etyczne.
Nakazywanie podpisywania „Oświadczenia o braku konfliktu interesów", logicznie niespójnego, jest dowodem braku szacunku dla pracowników naszego przedsiębiorstwa.
Prosimy Zarząd o wstrzymanie akcji zapoznawania załogi z „Kodeksem Etyki" i zbierania oświadczeń, przekazania do wiadomości Związku treści Zarządzenia nr ZP/11/2015 oraz zezwolenia na ustosunkowanie się strony społecznej do zapisów mających bezpośredni wpływ na jakość pracy naszych członków.

Krzysztof Stanisławski

Stanowisko Związku zostanie w trybie natychmiastowym dostarczone Prezesowi Zarządu.

pismo do Prezesa - link