Wybory Rady Pracowników 27.05.2015

                                                          

                            

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W GŁOSOWANIU W I TURZE WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW I ODDANE GŁOSY NA KANDYDATÓW Z WSPÓLNEJ LISTY PROSIMY O GŁOSOWANIE W II TURZE NA KANDYDATÓW POPIERANYCH PRZEZ 12 CENTRAL ZWIĄZKOWYCH

 

 

Nasi kandydaci do Rady Pracowników

 

Dwanaście organizacji związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. popiera wspólną listę kandydatów w wyborach do rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. Są to :

       Numer na liście do głosowania

 

3 - Jerzy Demski

4 - Bogusław Hutek

9 - Dariusz Potyrała

                                     10 - Jerzy Sawczuk

                                     12 - Przemysław Skupin

                                     13 - Krzysztof Stanisławski

                                     14 - Waldemar Stelmach

 

Dlaczego potrzebna jest nam Rada Pracowników?

 

Pracodawca na mocy ustawy jest zobowiązany do przekazywania Radzie Pracowników szczegółowych danych na temat sytuacji firmy, które niejednokrotnie są niedostępne dla organizacji związkowych, a stanowią bezcenne źródło informacji. Tylko odpowiednie współdziałanie Rady Pracowników i związków zawodowych daje gwarancję skutecznej obrony praw pracowniczych w Kompanii Węglowej u progu jej przekształceń organizacyjnych. Nie zapominajmy o tym udając się 27 maja do urn wyborczych.

 

Twój głos oddany na kandydatów ze wspólnej listy Związków Zawodowych będzie głosem w obronie praw pracowniczych.