Komunikat z dnia 2.06.2015 roku

We wtorek 2 czerwca br. odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:
- ze względu na złożoność procesów negocjacyjnych „Nowa" Kompania Węglowa powstanie najprawdopodobniej do końca lipca,
- zobowiązania pracownicze, w tym druga rata 14-tki realizowane będą na bieżąco,
- strona związkowa poddała ostrej krytyce przedstawiony przez Zarząd Kodeks Etyki. Zarząd stwierdził, że czeka na merytoryczne uwagi strony związkowej ponieważ jego zdaniem wprowadzenie tego dokumentu podniesie rangę pracy w firmie. Kadra zaproponowała m.in. likwidację anonimowych kanałów informacji,
- Prezes zobowiązał się do przeanalizowania tematu sprzedaży mieszkań przez ZZM i przedstawienia na najbliższym spotkaniu sposobu rozwiązania tego problemu,
- w nawiązaniu do „fedrowania" w dni wolne od pracy Zarząd zobowiązał się przeanalizować zasadności tych prac w poszczególnych kopalniach, ocenić ilość zatrudnianych pracowników oraz efekty osiągane przez kopalnie z tego tytułu,
- poinformowano stronę związkową, że sprzedano ze zwałów 3,5 mln ton węgla. Dalsza sprzedaż na obecną chwilę jest niemożliwa z uwagi na nasycenie rynku i zastawy bankowe. Poinformowano także, że import węgla energetycznego zmniejszył się w tym okresie o 1 mln ton.
- Zarząd zapewnił, że przejście pracowników do „Nowej" Kompanii odbędzie się „bezboleśnie". Nie przewiduje się ograniczania praw pracowniczych, a wszystkie ewentualne propozycje zmian będą konsultowane i negocjowane ze stroną związkową.