Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj.

 

MZZ „KADRA" Górnictwo mówi NIE wszelkim próbom łamania porozumień zawartych pomiędzy pracodawcami i organizacjami związkowymi w dniu 17 stycznia br. i domaga się zaprzestania wprowadzania zmian w umowach o pracę pracownikom objętym tym porozumieniem.

Poniżej tekst pisma skierowanego w tym temacie do Prezesa Zarządu Węglokoks S.A Jerzego Podsiadło, jako jednego z sygnatariuszy tego porozumienia.

pismo - link