"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj.

Pismo - link