NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo stanowczo protestuje przeciwko decyzji Zarządu Kompanii Węglowej S.A. pozbawiającej pracowników Centrali premii regulaminowej od miesiąca czerwca br. Decyzja ta podjęta została jednostronnie przez Zarząd bez poinformowania o niej organizacji związkowych.
W związku z powyższym podejmiemy wszelkie działania zmierzające do zmiany decyzji Zarządu i uruchomienie wypłaty premii. Nie wykluczamy poinformowania o zaistniałej sytuacji Państwowej Inspekcji Pracy.