Dość oszczędzania na pracownikach

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo mówi stanowcze NIE wszelkim próbom szukania oszczędności w Kompanii Węglowej poprzez ograniczanie płac pracownikom, w tym przypadku pracownikom Centrali.
W związku z powyższym Zarząd Związku zwrócił się z pismem do Prezesa Krzysztofa Sędzikowskiego, w którym domaga się podjęcia działań mających na celu przywrócenie wypłat premii. Nie uwzględnienie ww. żądania w ciągu 5 dni będzie podstawą powstania sporu zbiorowego.

Treść Pisma - Link