Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj.

W miesiącu czerwcu, o czym informowaliśmy w aktualnościach już wcześniej MZZ „Kadra" Górnictwo wszczął spór zbiorowy z Zarządem Węglokoksu Kraj. Podstawą wszczęcia sporu było wręczenie przez Zarząd Kierownikom Działów kopalń „Bobrek" i „Piekary" porozumień zmieniających im umowę o pracę. Zdaniem związku stanowiło to naruszenie art. 23¹ Kodeksu pracy oraz zapisów Porozumienia z 17 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A.
W wyniku rokowań wynegocjowano porozumienie dające gwarancję wszystkim pracownikom Węglokoksu Kraj przejętym z Kompanii Węglowej SA., że treść stosunków pracy będzie regulowana porozumieniami zawartymi w Kompanii Węglowej S.A.
Ponadto strony ustaliły, że podpisane w dniu 24 lipca br. porozumienie kończy spór zbiorowy.

Treść porozumienia - link