Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo.

W piątek 25 września br. obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. Posiedzenie zdominował temat dramatycznej sytuacji w Kompanii Węglowej. Przewodniczący MZZ „Kadra" Górnictwo Krzysztof Stanisławski zapoznał zebranych z przebiegiem rozmów strony związkowej z zarządem Kompanii Węglowej które miało miejsce 18 września i zakończyło się wydaniem przez stronę związkową komunikatu w którym zarzuca ona wiceprezesowi Walczakowi naruszenie zasad prowadzenia dialogu społecznego i dążenie do złamania Porozumienia z17 lipca br. Działania te uznano za prowokację i dążenie do wywołania konfrontacji pomiędzy stroną społeczną a Zarządem KW S.A.
W dalszej części zebrania K. Stanisławski omówił przebieg spotkania z czwartku 24 września, na którym stronę społeczną poinformowano, że tzw. Nowa Kompania Węglowa nie powstanie do końca września, co gwarantował rząd w porozumieniu z 17 stycznia 2015 r., bowiem zaangażowanie państwowych spółek w jej powstanie jest ewidentnie niezgodne z prawem unijnym. Informacja ta została potwierdzona przez pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa ministra Wojciecha Kowalczyka, który w tym samym dniu w godzinach popołudniowych spotkał się ze związkowcami w siedzibie Kompanii Węglowej. Zdaniem ministra rząd widzi możliwość powstania Nowej Kompanii nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2016 r. Odpowiadając strona związkowa wydała komunikat w którym stwierdziła, że czuje się oszukana przez Panią Premier i jej ministrów. (patrz. www.kadrakw.org aktualności) i zwołała posiedzenie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na poniedziałek 28 września.,
W dyskusji członkowie Zarządu uznali, że rząd zmarnował dziewięć miesięcy okłamując górników, marnotrawiąc czas i środki finansowe na tworzenie iluzorycznych wizji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do niekontrolowanego procesu upadłościowego wielu firm, jak również do wielkiego niezadowolenia społecznego. Zwrócono także uwagę, że związki działające w Kompanii Węglowej dołożyły wszelkich starań do realizacji podpisanego 17 stycznia Porozumienia zapewniając warunki pokoju społecznego.
W końcowej części posiedzenia członkowie Zarządu wysłuchali informacji o procesie poszukiwania inwestorów dla kopalń Brzeszcze i Makoszowy.