MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) na dzisiejszych obradach zdecydował o odwieszeniu czynnej akcji protestacyjno-strajkowej. Od 1 października we wszystkich kopalniach węgla kamiennego zacznie obowiązywać stan gotowości strajkowej, a 5 października w Brzeszczach odbędzie się górnicza demonstracja.

Komunikat MKPS - link